Tag Archives: facility management

Data Driven Facility Management คือ Value Center ในการบริหารงานที่แท้จริง

คุณรู้จัก Data Driven Facility Management หรือไม่ ? Data Driven Facility Management คือการบริหารงาน Facility ด้วยการจัดการข้อมูล เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน จากการเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลทั้งหมดของอาคาร ผู้บริหารเห็นข้อมูลจริงที่มีมากกว่าตัวเลข DATA จะช่วยเขาให้เข้าใจการปรับปรุงสถานที่ทำงานได้ดีขึ้น   ทำไมควรให้ความสำคัญกับ Facility Management ? หลายคนมองว่าเรื่องการบริหารงานอาคาร (Facility Management) จะเป็นเรื่องที่สิ้นเปลืองทรัพยากรและต้นทุนโดยใช่เหตุ เป็นแผนกที่มีแต่รายจ่ายเพื่อการบำรุงรักษาระบบเป็นเงินงบประมาณก้อนใหญ่ทุกปี ดูแลทุกภาคส่วนของงานอาคาร ทั้งระบบปรับอากาศ ระบบไฟฟ้า ประปา ดับเพลิง ระบบรักษาความปลอดภัย เป็นต้น ที่เมื่อรวมๆ กันแล้วเป็นสินทรัพย์ที่มีสัดส่วนการลงทุนสูงมาก แต่กลับไม่ได้ถูกให้ความสำคัญเท่าที่ควร อาจเพราะไม่ได้เป็นแผนกที่คอยหารายได้เข้าบริษัท มักจะเป็นพื้นที่หลังบ้านที่ห่างไกลผู้คน และเป็นแผนกที่อยู่ในลำดับต้นๆ ที่จะถูกตัดงบประมาณ ภาพลักษณ์ของพนักงานในแผนกก็เป็นวิศวกรนายช่างที่วันๆ ทำงานอยู่กับงานระบบ ไม่ค่อยได้พบเจอผู้คน และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจขององค์กรเท่าไหร่นัก แต่รู้หรือไม่ว่า “พวกเขาเหล่านี้แหละ คือ Value Center จะทำมูลค่าให้แก่บริษัทเป็นอย่างมาก” คงไม่มีใครรู้จักพื้นที่ใช้สอย อุปกรณ์ต่างๆ […]