บทบาท หน้าที่นิติบุคคล ในยุค Digital transformation

ผู้เข้าชมทั้งหมด :


โดยปกติแล้วคอนโดหรือหมู่บ้านจัดสรรในทุก ๆ โครงการจะมีคนคอยรับผิดชอบปัญหาต่างๆที่จะเกิดขึ้นและอำนวนความสะดวกให้กับลูกบ้านหรือผู้เช่าภายในโครงการ นั่นคือ นิติบุคคล แต่ หน้าที่นิติบุคคล ที่ผู้อาศัยรู้จักนั้นไม่เพียงแต่รับผิดชอบปัญหาและอำนวยความสะดวกแก่ผู้พักอาศัยเพียงอย่างเดียว แต่ยังมีอีกหลากหลายหน้าที่ที่ผู้พักอาศัยควรรู้เพื่อรักษาผลประโยชน์

นิติบุคคลคืออะไร และ หน้าที่นิติบุคคล มีอะไรบ้าง

นิติบุคคล คือ กลุ่มคนในบริษัทที่ได้รับการว่าจ้างมาเพื่อดูแลทรัพย์สินส่วนกลางของที่อยู่อาศัย อีกทั้งยังอำนวยความสะดวก แก้ปัญหาในหลายๆด้านให้กับผู้อาศัยสำหรับในช่วงแรกนิติบุคคลอาคารชุดหรือนิติบุคคลคอนโด เจ้าของโครงการจะเป็นคนจัดหาบริษัท เพื่อทำหน้าที่ในการบริการจัดการ และสรรหากรรมการนิติบุคคลอาคารชุด โดยกรรมการนิติบุคคลนั้นมาจากตัวแทนลูกบ้าน

ซึ่งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรนั้น จะจัดตั้งขึ้นจากมติของผู้อยู่อาศัยในโครงการที่มีไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่ง โดยจะเป็นการแต่งตั้งตัวแทนยื่นคำขอจดทะเบียนต่อเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด เพื่อให้บริษัทนิติบุคคลรับโอนทรัพย์สินส่วนกลาง ทรัพย์สินสาธารณูปโภคจาก “ผู้จัดสรร” หรือเจ้าของโครงการมาบริหารจัดการได้ แต่ก็ต้องอยู่ภายในการบริหารงานของคณะกรรมการนิติบุคคลเช่นเดียวกันกับนิติบุคคลอาคารชุด

หน้าที่นิติบุคคล

ขอบเขต หน้าที่นิติบุคคล

  • ดูแลรักษาทรัพย์สินส่วนกลางของโครงการให้พร้อมใช้งาน
  • อำนวยความสะดวกให้ลูกบ้านมีความสะดวกสบาย
  • จัดประชุมเจ้าของร่วมทั้งเล็กและใหญ่ตามวาระต่าง ๆ
  • กำหนดกฎระเบียบต่าง ๆ เพื่อเป็นการรักษาความสุขความสงบที่ส่วนรวม
  • เป็นตัวแทนของผู้อาศัยในการยื่นคำร้องทุกข์หรือเป็นโจทก์ฟ้องแทนลูกบ้าน

ปัญหาที่อยู่ในขอบเขต หน้าที่นิติบุคคล

เพื่อนบ้านสร้างความเดือดร้อน

ไม่ว่าจะเป็นทางเสียงหรือความปลอดภัย ผู้อาศัยสามารถแจ้งนิติบุคคลให้ตักเตือนเพื่อนบ้านของเราตามความเหมาะสมได้

สัญญาณโทรศัพท์ อินเทอร์เน็ตไม่สามารถใช้งานได้

ปัญหาสัญญาณโทรศัพท์ อินเทอร์เน็ตที่เกิดจากที่ตั้งของที่อยู่อาศัย ผู้พักอาศัยสามารถแจ้งนิติบุคคลให้ประสานงานกับผู้ให้บริหารเครือข่ายโทรศัพท์และอินเทอร์เน็ตเพื่อแก้ไขปัญหาได้

การใช้สิ่งอำนวยความสะดวกโดยผิดกฎระเบียบ

พื้นที่ส่วนกลางของโครงการย่อมมีกฎระเบียบชัดเจน ดังนั้นหากผู้อาศัยพบการกระทำที่ผิดกฎระเบียบ ควรแจ้งนิติบุคคลให้เข้ามาจัดการ พื่อความปลอดภัยของทุกคน

พื้นที่ส่วนกลางชำรุดหรือไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย

ระเบียบของนิติบุคคลย่อมมีข้อบังคับในการใช้พื้นที่ส่วนกลางชัดเจน และขอความร่วมมือจากผู้อาศัยทุกคนให้ช่วยกันดูแลรักษา แต่ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะได้รับความร่วมมือจากทุกคน ฉะนั้น เมื่อเห็นพื้นที่ส่วนกลางไม่สะอาดหรือเป็นระเบียบเรียบร้อยผู้อาศัยก็สามารถแจ้งนิติบุคคลให้เข้ามาแก้ไขปัญหาได้

เฟอร์นิเจอร์หรือสิ่งก่อสร้างภายในบ้านมีความชำรุดเสียหาย

หากเฟอร์นิเจอร์หรือสิ่งก่อสร้างภายในบ้านของผู้อาศัยมีความชำรุดเสียหาย เช่น กำแพงร้าว เต้าเสียบไฟชำรุด เฟอร์นิเจอร์ที่โครงการบิ้วอินที่ความเสียหาย เป็นต้น ผู้อาศัยสามารถแจ้งซ่อมกับทางนิติบุคคลได้ผ่านวิธีการง่าย ๆ  ด้วยการแจ้งซ่อมออนไลน์ง่ายๆด้วย ขวัญใจ

แต่เดิมที่แล้วการแจ้งซ่อมจะต้องมีเอกสารยุ่งยากมากมายในการยื่นเรื่องเพื่อแจ้งซ่อม อีกทั้งยังมีความล่าช้า และมีการการสื่อสารที่ผิดพลาดอีกด้วย แต่ปัญหานั้นจะหมดไปหากใช่ระบบบริหารจัดการงานซ่อมออนไลน์ ขวัญใจ เพราะ ขวัญใจ เป็นระบบแจ้งซ่อมออนไลน์ที่เหมาะสำหรับโครงการอสังหาริมทรัพย์ อาคารสำนักงาน ร้านอาหาร โรงแรม เป็นต้น ขวัญใจ ช่วยลดขั้นตอนการทำงาน ลดปัญหาการสื่อสารที่ผิดพลาดที่นำมาซึ่งการเสียเวลา และเสียต้นทุนโดยเปล่าประโยชน์ อีกทั้งยังสามารถนำข้อมูลจากระบบมาวิเคราะห์เพื่อปรับกลยุทธ์ในการบริหารในครั้งต่อไป อีกทั้ง ขวัญใจ ยังเป็นมากกว่าระบบแจ้งซ่อม ด้วย Smart Dashboard ที่แสดงผลข้อมูลแบบ Real Time ช่วยให้สามารถรู้ทุกรายละเอียดงานซ่อมในโครงการได้ง่ายต่อการนำข้อมูลมาวิเคราะห์ วางแผน ปรับกลยุทธ์ และบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 

ให้นิติทำงานได้ง่ายขึ้น ติดตามงานได้เป็นระบบ สามารถกดทดลองใช้งานกับทีมงานได้เลยที่

หรือดูข่าวสารเกี่ยวกับ KwanJai ได้เลยที่ Facebook https://www.facebook.com/kwanjaiapp