Tag Archives: Digital transformation

บทบาท หน้าที่นิติบุคคล ในยุค Digital transformation

โดยปกติแล้วคอนโดหรือหมู่บ้านจัดสรรในทุก ๆ โครงการจะมีคนคอยรับผิดชอบปัญหาต่างๆที่จะเกิดขึ้นและอำนวนความสะดวกให้กับลูกบ้านหรือผู้เช่าภายในโครงการ นั่นคือ นิติบุคคล แต่นิติบุคคลที่ผู้อาศัยรู้จักนั้นไม่เพียงแต่รับผิดชอบปัญหาและอำนวยความสะดวกแก่ผู้พักอาศัยเพียงอย่างเดียว แต่ยังมีอีกหลากหลายหน้าที่ที่ผู้พักอาศัยควรรู้เพื่อรักษาผลประโยชน์