Tag Archives: นิติฯ

นิติบุคคล กับปัญหาของลูกบ้านที่ควรรู้

นิติบุคคล_คอนโด_ลูกบ้าน

นิติบุคคล ต้องเตรียมรับมือกับ 3 ปัญหาหนักใจของลูกบ้าน 1.นิติบุคคล ตัวแทนรับมือ งานซ่อม / ติดต่อผู้รับเหมา นิติบุคคล สามารถช่วยแนะนำซึ่งเป็นข้อดี คือ เราจะได้ผู้รับเหมาที่มีคุณภาพในราคาที่อาจถูกกว่าจ้างเอง เพราะนิติฯ มีงานที่ต้องว่าจ้างกันอยู่แล้ว และยังรู้จักโครงสร้างภายในอาคารในระดับหนึ่ง มีการทำงานร่วมกับฝ่ายอาคาร ความไว้วางใจและฝีมือในการทำงานก็จะน่าเชื่อถือในระดับหนึ่ง โอกาสที่ผู้รับเหมาจะทิ้งงาน และทำงานเสียหายก็จะน้อยกว่าผู้รับเหมาทั่วไป การอาศัยอยู่คอนโดมิเนียม กรณีหากมีปัญหาเกิดขึ้นภายในห้อง เช่น ท่อน้ำอุดตัน ก๊อกน้ำรั่ว เป็นต้น สามารถติดต่อช่างเทคนิคให้เข้ามาช่วยดูปัญหาที่เกิดขึ้นได้ หากกรณีมีงานซ่อม ต่อเติม ที่เป็นงานใหญ่ เช่น การซ่อมฝ้า พื้น ผนัง ที่อาจกระทบต่อโครงสร้างหลัก และส่วนกลาง เราสามารถให้ นิติบุคคล แนะนำผู้รับเหมาให้เข้ามาดำเนินการได้  2. กรณีฉุกเฉิน กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินหรือเรื่องที่ไม่คาดฝัน เราควรจะประสานงานกับทางนิติฯ ให้มีส่วนรับรู้ก่อนเป็นอย่างแรก เพราะนิติบุคคลจะมีการฝึกอบรมซ้อมรับมือรองรับเหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆ เป็นประจำอยู่แล้ว โดยฝ่ายนิติฯจะมีขั้นตอนการทำงาน ติดต่อประสาน ตามแผนที่เตรียมไว้เป็นลำดับ หากเราดำเนินการเองอาจไม่ได้รับการอำนวยความสะดวกอย่างเต็มที่ และอาจเกิดเรื่องวุนวายที่เราไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้ 3. ตัวกลางประสานระหว่างบุคคลที่สาม ปัญหาระหว่างเพื่อนบ้าน เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ผู้รับเหมา พนักงาน ฯลฯ […]