บริหารจัดการของนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร กับการใช้ แอพแจ้งซ่อม

ผู้เข้าชมทั้งหมด :


ในปัจจุบันเราจะเห็นกันได้อย่างชัดเจนว่ามีโครงการหมู่บ้านจัดสรรขึ้นมาเยอะแยะมากมาย ไม่ว่าจะเป็นเขตเมืองหรือชานเมืองก็ดี อีกทั้งเพียงแค่มองเข้าไปจากภายนอกก็เห็นได้ว่าในโครงการมีความเป็นระเบียบ สวยงาม สะอาดและปลอดภัยมาก และแน่นอนว่าผู้ที่ทำให้โครงการมีภาพลักษณ์ที่ดีเช่นนั้นเป็นใครไปไม่ได้นอกจาก นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร ซึ่งนิติบุคคลจะเข้ามาดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในหมู่บ้าน อีกทั้งยังช่วยอำนวยความสะดวกแก่ลูกบ้านในประเด็นต่างๆอีกด้วย

การทำงานของนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร

นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรเป็นสภาพบังคับตามกฎหมาย ที่เจ้าของโครงจัดสรรที่ดินเพื่ออยู่อาศัยจำเป็นต้องจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรขึ้นมา ซึ่งเป็นนิติบุคลที่แยกจากเจ้าของโครงการ โดยมีเจ้าของที่อยู่อาศัยที่ซื้อพื้นที่และบ้านพักอาศัยในโครงการทุกคนเป็นสมาชิกนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรที่จัดตั้งขึ้นโดยผลของกฎหมาย มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ซึ่งกฎหมายที่ต้องมีนิติบุคคลขึ้นมาดูแลหมู่บ้านจัดสรร ก็มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้หมู่บ้านจัดสรรมีคนกลางในการดูแล บริหารจัดการเรื่องต่างๆภายในโครงการให้เป็นระเบียบเรียบร้อย

ด้านการบริหารจัดการ

 • ตั้งกฎระเบียบต่างๆเพื่อใช้ในหมู่บ้าน โดยให้หมู่บ้านมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย
 • ควบคุมการใช้สิทธิในการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ส่วนกลาง หรือการใช้สาธารณูปโภค
 • ดำเนินการเมื่อเกิดข้อขัดแย้งในการใช้พื้นที่ส่วนกลาง หรือสาธารณูปโภค สิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ
 • ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหมู่บ้าน
 • ให้บริการอื่นๆที่อยู่ในขอบเขตหน้าที่ของฝ่ายจัดการ โดยไม่ขัดต่อกฎหมาย

ด้านบุคลากร

 • พิจารณาคัดเลือกบุคลากรมาปฏิบัติหน้าที่ภายในหมู่บ้าน
 • ทำรายงานการปฏิบัติงานของบุคลากร
 • จัดทำกฎระเบียบของบุคลากร
 • จัดอบรมหรือสัมมนาบุคลากร

ด้านการดูแลรักษาความสะอาด

 • ดูแลรักษาความสะอาดพื้นที่ส่วนกลางและบริเวณรอบๆหมู่บ้าน
 • ควบคุมการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานทำความสะอาดให้เป็นไปตามเงื่อนไขภายในสัญญา
 • ตรวจสอบความสะอาดของพื้นที่ส่วนกลางให้มีสุขอนามัย

ด้านการรักษาความปลอดภัย

 • จัดให้มีการรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง
 • ควบคุมการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยให้เป็นไปตามเงื่อนไขในสัญญา
 • ติดตามและประสานงานเรียกร้องอันเกิดจากความบกพร่องของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

ด้านการซ่อมแซมและบำรุงรักษา

 • มีการวางระบบการดูแล บำรุงรักษา เช่น ระบบประปา ระบบดับเพลิง ระบบบำบัดน้ำเสีย เป็นต้น
 • ควบคุมการปฏิบัติของบริษัทภายนอกให้ดำนินการตามเงื่อนไขภายในสัญญา
 • บริการดูแล แก้ไข ซ่อมแซมและระบบทั่วไป

แอพแจ้งซ่อม

อำนวยความสะดวกให้กับลูกบ้านในการแจ้งซ่อม โดยสามารถเลือกใช้ แอปแจ้งซ่อม ออนไลน์ด้วย ขวัญใจ 

ขวัญใจ” ระบบบริหารจัดการงานซ่อมออนไลน์ เหมาะสำหรับโครงการอสังหาริมทรัพย์ ใช้งานง่าย ช่วยลดขั้นตอนการทำงาน ลดปัญหาการสื่อสารผิดพลาดที่จะนำมาซึ่งการเสียเวลา และสูญเสียต้นทุน พร้อมทั้งสามารถนำข้อมูลจากระบบมาวิเคราะห์ เพื่อปรับกลยุทธ์ในการบริหารต่อไป โดยทำให้สามารถแจ้งซ่อมได้ง่าย สะดวก และรวดเร็ว ผ่าน Line / Facebook Messenger โดยผู้แจ้งซ่อมไม่ต้องลง Application ​ กรอกข้อมูลรายละเอียดปัญหาที่ต้องการแจ้งซ่อม พร้อมแนบรูป หรือวิดีโอสามารถนัดวัน เวลากับทีมช่างได้ทันทีพร้อมติดตามสถานะใบงานการแจ้งซ่อมผ่านทาง LINE ได้เลย อีกทั้งยังลดขั้นตอนการทำงาน และลดงานเอกสารที่จะทำให้เกิดความล่าช้า เสียเวลาและต้นทุน

 

แอปแจ้งซ่อม ขวัญใจเชื่อมให้ทุกฝ่ายทำงานร่วมกัน

แอปแจ้งซ่อม KwanJai เปลี่ยนให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องสามารถทำงานออนไลน์ในระบบเดียวกัน ไม่ใช่แค่ลูกบ้านหรือคนแจ้งซ่อมที่ทำงานผ่านไลน์ แต่ทางนิติเองก็สามารถติดตาม รับเรื่อง และประสานงานผ่าน Application รวมถึงช่างก็สามารถรู้คิวของตัวเองในการทำงานผ่าน App ได้อีกด้วย การทำงานที่เชื่อมทุกฝ่ายให้ทำงานร่วมกัน จะทำให้

 • ลดความผิดพลาดในการสื่อสาร ลดการใช้ทรัพยากร
 • ปรับเปลี่ยนองค์กรด้วย Digital Transformation
 • ลดการสูญเสียต้นทุน สามารถรู้ว่าแต่ละโครงการมีข้อผิดพลาดตรงไหน และอนาคตก็จะสามารถอุดรอยรั่วได้
 • ดูรายงานได้รวดเร็ว สรุปการทำงานได้ทุกที่ทุกเวลา
 • รองรับการ Customize เพื่อให้ตอบโจทย์และสอดคล้องกับการทำงานของแต่ละกลุ่มลูกค้ามากที่สุด

ให้นิติทำงานได้ง่ายขึ้น ติดตามงานได้เป็นระบบ สามารถกดทดลองใช้งานกับทีมงานได้เลยที่

หรือดูข่าวสารเกี่ยวกับ KwanJai ได้เลยที่ Facebook https://www.facebook.com/kwanjaiapp