Property Perfect

ผู้เข้าชมทั้งหมด : 3


” Happy Living เราสรรสร้างทุกสิ่งที่เป็นความสุขสำหรับทุกครอบครัว เพื่อการอยู่อาศัยที่ดีขึ้น
ตอบสนองไลฟ์สไตล์ของคนเมือง สู่การสร้างสภาพแวดล้อมภายใต้สังคมที่อบอุ่น “
บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) (PROPERTY PERFECT PUBLIC COMPANY LIMITED ) บริษัทและบริษัทย่อย ดำเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทพัฒนาที่ดินและก่อสร้างที่อยู่อาศัยโดยเน้นการพัฒนาโครงการหมู่บ้านจัดสรร และโครงการอาคารชุดในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเป็นหลัก ทั้งนี้บริษัทมีรายได้หลักจากการขายที่อยู่อาศัยทั้งในแนวราบ และแนวสูง


“ขวัญใจ”  ระบบประสานงานแจ้งซ่อม อาคารสำนักงาน คอนโดมิเนียม บ้าน อุปกรณ์เครื่องใช้ ด้วยรูปแบบทันสมัย ใช้งานง่าย ช่วยลดปัญหาการ สื่อสารผิดพลาดที่จะนำมาซื่งการเสียเวลา และสูญเสียต้นทุน พร้อมทั้งประมวลผลได้อย่างทันที แสดงผลผ่าน Smart Dash Board ทำให้เห็นข้อมูลง่าย รู้ปัญหาเร็ว ปรับกลยุทธ์ได้ทันเวลา

“รู้ปัญหา อุดรอยรั่ว ลดการสูญเสียต้นทุน”

ขอ Demo ระบบขวัญใจ ฟรี!