Tag Archives: ราคาที่ดิน

ราคาที่อยู่อาศัย ไตรมาสแรกปี 61

คอนโด_บ้านแนวราบ_อสังหาฯ

ศูนย์ข้อมูลอสังหาฯเผย ราคาที่อยู่อาศัย ไตรมาสแรกปี 61 (ราคาคอนโดขยับ 6.6% ส่วนราคาบ้านแนวราบราคาปรับขึ้นกว่า 3.8%) นายวิชัย วิรัตกพันธ์ รักษาการผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์เปิดเผยผลสำรวจดัชนีราคาห้องชุดใหม่ไตรมาส 1 ปี 2561 ในกรุงเทพฯ – ปริมณฑล 2 จังหวัด ได้แก่ นนทบุรี และสมุทรปราการ พบว่า มีค่าดัชนีเท่ากับ 133.1 จุด เพิ่มขึ้นจาก 124.9 จุด หรือ ร้อยละ 6.6 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน และเพิ่มขึ้นจากไตรมาส 4 ปี 2560 จาก 131.9 จุด หรือ ร้อยละ 0.9 ทั้งนี้เมื่อจำแนกตามพื้นที่แล้ว พบว่า พื้นที่กรุงเทพฯ มีค่าดัชนีเท่ากับ 133.4 จุด เพิ่มขึ้นจาก 125.0 จุด หรือคิดเป็นร้อยละ 6.7 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน […]