Tag Archives: งานนิติบุคคล

สิ่งที่ควรรู้กับ งานนิติบุคคล งานบริหาร มีอะไรบ้าง

เมื่อพูดถึง งานนิติบุคคล  ก็คงต้องเล่าก่อนว่านิติบุคคลนั้นคืออะไร หลายคนคงรู้จักกันแล้วว่า นิติบุคคล คือ กลุ่มคนของบริษัทที่ได้รับการว่าจ้างมาดูแล แก้ปัญหา และอำนวยความสะดวกให้กับลูกบ้านภายในโครงการนั้น ๆ