ราคาที่อยู่อาศัย ไตรมาสแรกปี 61

คอนโด_บ้านแนวราบ_อสังหาฯ
ผู้เข้าชมทั้งหมด :


ศูนย์ข้อมูลอสังหาฯเผย ราคาที่อยู่อาศัย ไตรมาสแรกปี 61 (ราคาคอนโดขยับ 6.6% ส่วนราคาบ้านแนวราบราคาปรับขึ้นกว่า 3.8%)

นายวิชัย วิรัตกพันธ์ รักษาการผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์เปิดเผยผลสำรวจดัชนีราคาห้องชุดใหม่ไตรมาส 1 ปี 2561 ในกรุงเทพฯ – ปริมณฑล 2 จังหวัด ได้แก่ นนทบุรี และสมุทรปราการ

พบว่า มีค่าดัชนีเท่ากับ 133.1 จุด เพิ่มขึ้นจาก 124.9 จุด หรือ ร้อยละ 6.6 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน และเพิ่มขึ้นจากไตรมาส 4 ปี 2560 จาก 131.9 จุด หรือ ร้อยละ 0.9

ทั้งนี้เมื่อจำแนกตามพื้นที่แล้ว พบว่า พื้นที่กรุงเทพฯ มีค่าดัชนีเท่ากับ 133.4 จุด เพิ่มขึ้นจาก 125.0 จุด หรือคิดเป็นร้อยละ 6.7 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน และเพิ่มขึ้น 132.0 จุด หรือร้อยละ 1.1 เมื่อเทียบกับไตรมาส 4 ปี 2560

ส่วนพื้นที่ปริมณฑล 2 จังหวัด (นนทบุรี และสมุทรปราการ) มีค่าดัชนีเท่ากับ 130.6 จุด เพิ่มขึ้นจาก 121.8 จุด หรือร้อยละ 7.2 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน และเพิ่มขึ้นจาก 130.5 จุด หรือ ร้อยละ 0.03 เมื่อเทียบกับไตรมาส 4 ปี2560

สำหรับดัชนีราคาบ้านแนวราบใหม่ในตลาด ประกอบด้วย บ้านเดี่ยวและทาวน์เฮ้าส์ ในไตรมาส 1 ปี 2561 ดัชนีราคาบ้านแนวราบใหม่ในตลาด ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล 3 จังหวัด ได้แก่ นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ

พบว่า มีค่าดัชนีเท่ากับ 121.1 จุด เพิ่มขึ้นจาก 116.7 จุด หรือร้อยละ 3.8 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน และเพิ่มขึ้นจาก 119.4 จุด หรือ ร้อยละ 1.5 เมื่อเทียบกับไตรมาส 4 ปี 2560

ทั้งนี้เมื่อจำแนกตามพื้นที่แล้ว พบว่า กรุงเทพฯ มีค่าดัชนีเท่ากับ 120.7 จุด เพิ่มขึ้นจาก 116.8 จุด หรือร้อยละ 3.3 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน และเพิ่มขึ้นจาก 119.1 จุด หรือ ร้อยละ 1.3 เมื่อเทียบกับไตรมาส 4 ปี 256 ส่วนปริมณฑล 3 จังหวัด (นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ)

มีค่าดัชนีเท่ากับ 121.2 จุด เพิ่มขึ้นจาก 116.7 จุด หรือร้อยละ 3.9 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน และเพิ่มขึ้นจาก 119.6 จุด หรือ ร้อยละ 1.3 เมื่อเทียบกับไตรมาส 4 ปี 2560

หากพิจารณาดัชนีราคาที่อยู่อาศัยแนวราบใหม่ในตลาด ในแต่ละประเภท จะพบการเปลี่ยนแปลงของดัชนีราคา ดังนี้ 1. ดัชนีราคาบ้านเดี่ยวในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล 3 จังหวัด มีค่าดัชนีเท่ากับ 119.4 จุด เพิ่มขึ้นจาก 114.9 จุด หรือร้อยละ 3.9 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน และเพิ่มขึ้นจาก 117.1 จุด หรือร้อยละ 2.0 เมื่อเทียบกับไตรมาส 4 ปี 2560

เมื่อจำแนกตามพื้นที่แล้ว พบว่า กรุงเทพฯ มีค่าดัชนีเท่ากับ 119.2 จุด เพิ่มขึ้นจาก 115.3 จุด หรือร้อยละ 3.4 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน และเพิ่มขึ้นจาก 116.6 จุด หรือ ร้อยละ 2.2

เมื่อเทียบกับไตรมาส 4 ปี 2560 ปริมณฑล 3 จังหวัด (นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ) มีค่าดัชนีเท่ากับ 118.7 จุด เพิ่มขึ้นจาก 114.6 จุด หรือร้อยละ 3.5 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน และเพิ่มขึ้นจาก 117.3 จุด หรือ ร้อยละ 1.1 เมื่อเทียบกับไตรมาส 4 ปี 2560

ขณะที่ดัชนีราคาทาวน์เฮ้าส์ ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล 3 จังหวัด มีค่าดัชนีเท่ากับ 123.0 จุด เพิ่มขึ้นจาก 118.6 จุด หรือร้อยละ 3.6 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน และเพิ่มขึ้นจาก 121.8 จุด หรือ ร้อยละ 0.9 เมื่อเทียบกับไตรมาส 4 ปี 2560

เมื่อจำแนกตามพื้นที่แล้ว พบว่า กรุงเทพฯ มีค่าดัชนีเท่ากับ 122.0 จุด เพิ่มขึ้นจาก 118.2 จุด หรือร้อยละ 3.2 เมื่อเทียบกับปริมณฑล 3 จังหวัด (นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ)

มีค่าดัชนีเท่ากับ 124.4 จุด เพิ่มขึ้นจาก 119.2 จุด หรือร้อยละ 4.4 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน และเพิ่มขึ้นจาก 122.5 จุด หรือร้อยละ 1.6 เมื่อเทียบกับไตรมาส 4 ปี 2560

อนึ่งราคาบ้านและคอนโดมิเนียมที่ปรับราคาขึ้นเป็นผลจากราคาที่ดินสำหรับการพัฒนามีการปรับราคาขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะที่ดินในเขตเมืองชั้นใน และที่ดินตามแนวราบไฟฟ้าที่เปิดให้บริการแล้ว และอยู่ในระหว่างการก่อสร้าง โดยผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ประเมินว่า ราคาที่อยู่อาศัยจะปรับขึ้นเฉลี่ย 5-10%

 


ploy เกี่ยวกับ Kwanjai

Kwanjai by BUILK คือ ระบบประสานงานแจ้งซ่อมหลังการขายอสังหาริมทรัพย์
Home Service สำหรับโครงการอสังหาฯ ที่ช่วยให้ลูกบ้านของคุณได้รับการบริการที่มีประสิทธิภาพสูงสุดจากทุกๆ ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ระบบขวัญใจถูกพัฒนาขึ้นมาด้วยความเข้าใจในกระบวนการแจ้งซ่อมหลังการขาย ของโครงการหมู่บ้านและคอนโดเป็นอย่างดี เพราะเราเชื่อว่า “ความพึงพอใจสูงสุดของลูกบ้าน คือความสำเร็จสูงสุดของธุรกิจของคุณ”

✅ ลูกบ้านแจ้งซ่อมง่ายๆผ่านไลน์
✅ นิติฯประสานงานผ่านโปรแกรม ไม่ต้องวุ่นกับกองเอกสาร
✅ เจ้าของโครงการเห็นภาพรวมครบ
✅ พร้อมด้วยระบบนัดหมาย ช่างเข้าซ่อมได้ไม่เสียเที่ยว

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม