งานนิติบุคคล ในยุค Digital Transformation กับ แอพแจ้งซ่อม KwanJai

ผู้เข้าชมทั้งหมด :


การเลือกที่จะซื้อที่อยู่อาศัยไม่ว่าจะเป็นการซื้อเพื่ออยู่อาศัยเองหรือเพื่อการลงทุน ผู้ซื้อไม่ได้เพียงแต่จะต้องพิจารณาในด้านราคา ฟังก์ชันการใช้งาน การเดินทาง หรือทำเลเพียงเท่านั้น เพราะปัจจัยที่สำคัญในการตัดสินใจในการเลือกซื้ออีกหนึ่งปัจจัย คือ นิติบุคคล เพราะปัจจัยในการเลือกซื้อที่อยู่อาศัยที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ผู้ที่จะเข้ามาบริหารจัดการ นั่นคือ นิติบุคคล

เพราะการมี นิติบุคคลที่ดี ในการบริหารจัดการเรื่องต่าง ๆ ภายในโครงการได้ดี ไม่เพียงแต่จะทำให้คุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยมีความเป็นอยู่ที่ดีแล้ว แต่จะทำให้โครงการนั้น ๆ มีแนวโน้มที่จะปล่อยเช่าหรือขายต่อได้ดีกว่าโครงการที่นิติบุคคลบริหารจัดการได้ไม่ดี รวมถึงการทำงานในยุค Digital Transformation ที่ต้องใช้เทคโนโลยีในการช่วยเหลือ อย่างแอพแจ้งซ่อม หรือสิ่งที่ตอบโจทย์อื่นๆในยุค New Normal ที่ทำให้การทำงานคนเปลี่ยนไปด้วย

ใครคือ “นิติบุคคล”?

‘นิติบุคคล’ จะถูกจ้างโดย Developer หรือเจ้าของโครงการ ตั้งแต่มีการสร้างโครงการ ซึ่งเป็นกลุ่มคนที่มาจากบริษัทที่ดูแลจัดการด้านนี้โดยเฉพาะ แต่ทาง Developer จะดูแลเรื่อง นิติบุคคล แค่หลังจากโครงการขายหมดแล้วจนครบ 1 ปี หลังจากนั้นนิติบุคคลชุดแรกจะถูกเปลี่ยนเป็นชุดใหม่ ไม่ก็เป็นคนในหมู่บ้านหรือในคอนโดโหวตเลือกอีกทีว่าจะให้ใครดูแล หรืออาจจะเป็นชุดเดิมก็ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการโหวตและลงความคิดเห็นของทุกคนในโครงการนั้นๆ ซึ่งนิติบุคคลมีหน้าที่หลักในการบริหารจัดการและดูแลทรัพย์สินส่วนกลางภายในโครงการที่อยู่อาศัย อีกทั้งยังอำนวยความสะดวกในหลาย ๆ ด้านให้กับผู้อาศัยทุกคน

นิติบุคคลอาคารชุดหรือนิติบุคคลคอนโด ต่างจาก นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรอย่างไร?

นิติบุคคลอาคารชุดหรือนิติบุคคลคอนโด

ในตอนแรกนิติบุคคลอาคารชุดนั้นมาจากการสรรหาของเจ้าของโครงการเพื่อมาทำหน้าที่ในการบริหารจัดการอาคารชุด และหลังจากนั้นถึงจะเปิดสรรหาคณะกรรมการนิติบุคคลอาคารชุด ซึ่งจะเลือกจากตัวแทนของลูกบ้านในโครงการ

นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร

นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรจะจัดตั้งขึ้นจากมติของเจ้าของบ้านในโครงการ โดยมีเสียงการเลือกไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของเจ้าของบ้านในโครงการ โดยจะเป็นการแต่งตั้งตัวแทนคณะกรรมการการยื่นคำขอจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ดินจังหวัด เพื่อให้คณะกรรมการนิติบุคคลรับโอนทรัพย์สินส่วนกลาง ทรัพย์สินสาธารณูปโภคจากเจ้าของโครงการมาบริหารจัดการได้ โดยต้องอยู่ภายในการบริหารงานของคณะกรรมการนิติบุคคลแบบเดียวกันกับนิติบุคคลอาคารชุด

ซึ่งนิติบุคคลอาคารชุดและนิติบุคคลบ้านจัดสรรนั้นได้รับการยกเว้นภาษี เนื่องจากกฎหมายกำหนดให้เป็นองค์กรไม่แสวงหากำไร ดังนั้นการจัดเก็บค่าส่วนกลางจึงคำนวณให้รายรับพอดีกับรายจ่ายที่เกิดขึ้น

 

บทบาทสำคัญของนิติบุคคล ในยุค Digital Transformation

  1. จัดประชุมตามวาระต่าง ๆ เพื่อทำความเข้าใจและสร้างข้อตกลงร่วมกันในประเด็นต่างๆ อีกทั้งยังเป็นการติดตามความคืบหน้าต่างๆในโครงการ
  2. รักษาและใช้กฎระเบียบ เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยในการใช้ทรัพย์สินส่วนกลาง
  3. จัดหาสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น จัดซื้อเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ จัดซื้ออุปกรณ์เพิ่มเติมในฟิตเนส เป็นต้น
  4. ดูแลรักษาทรัพย์สินส่วนกลางของโครงการให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
  5. เป็นตัวแทนของลูกบ้าน ในการกระทำการต่าง ๆ เพื่อรักษาสิทธิหรือผลประโยชน์ของลูกบ้าน

แอพแจ้งซ่อม

ช่วยให้งานนิติบุคคลง่ายไม่มีสะดุด เข้าสู่ความเป็น Digital Transformation ด้วย แอพแจ้งซ่อม KwanJai

รับเรื่องการแจ้งซ่อมของลูกบ้านด้วยแอปแจ้งซ่อมที่ทันสมัยด้วย ขวัญใจ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ลูกบ้าน เมื่อเฟอร์นิเจอร์บิ้วอิน หรือตัวสิ่งก่อสร้างภายในบ้านเกิดความชำรุดเสียหาย นิติบุคคลมีหน้าที่ในการรับเรื่องแจ้งซ่อม โดยสมัยนี้นั้นมีการแจ้งซ่อมผ่านแอปแจ้งซ่อม ซึ่งมีความสะดวกทั้งต่อลูกบ้านและตัวนิติบุคคลเอง เพราะมีความทันสมัย รวดเร็ว ถูกต้อง ไม่ต้องเสียเวลาและสูญเสียต้นทุนโดยใช้เหตุ อีกทั้งยังสามารถอัปเดทสถานการณ์แจ้งซ่อมในแบบเรียลไทม์ผ่านทาง  Line / Facebook Messenger โดยผู้แจ้งซ่อมไม่ต้องลง Application

เป็นมากกว่าระบบ แอพแจ้งซ่อม ด้วย Smart Dashboard แสดงผลข้อมูลแบบ Real Time

แอพแจ้งซ่อม  “ขวัญใจ”  ถูกออกแบบให้มีการเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ เพื่อให้การประมวลผลข้อมูลเป็นไปอย่างถูกต้อง รวดเร็ว โดยจะแสดงผลข้อมูลในมุมต่างๆ ที่สำคัญผ่าน KwanJai Real-Time Smart Dashboard ช่วยให้คุณรู้ทุกรายละเอียดงานซ่อมในโครงการง่ายต่อการนำข้อมูลมาวิเคราะห์ วางแผน ปรับกลยุทธ์ และบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ไม่ต้องดึงข้อมูลออกมาสรุปนอกระบบอีกครั้ง รวมถึงทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องสามารถนำข้อมูลที่มีประโยชน์มาใช้ต่อได้

สนใจ แอพแจ้งซ่อม ขวัญใจ สามารถขอทดลองใช้ได้เลยที่

หรือดูข่าวสารเกี่ยวกับ KwanJai ได้เลยที่ Facebook https://www.facebook.com/kwanjaiapp